Siirry sisältöön

Velvollisuus osallistua esiopetukseen

• Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lukuvuonna 2024–2025 vuonna 2018 syntyneiden lasten tulee osallistua esiopetukseen.

• Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna ja vaihtoehtoisesti edellä mainitulla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Vastaavasti perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus saada esiopetusta lisäksi myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus

• Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus toteutetaan Siikaisten yhtenäiskoulussa ja opetuksesta vastaa luokanopettaja.

• Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään tutustumistilaisuus esikouluun kuluvan kevään aikana, mikäli korona-virustilanne sen sallii. Tutustumisajankohdasta ilmoitetaan erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten vanhemmille.

Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton koulukuljetus

•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen tehdään sähköisellälomakkeella tai vaihtoehtoisesti lomake tulostamalla, täyttämällä ja toimittamalla Kunnantuvalle, Kankaanpääntie 1 a 29810 Siikainen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja ilmoitukset ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula, 044-7201 051, eveliina.levula@siikainen.fi.

•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset koulukuljetusjärjestelyt.

•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2024 mennessä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

• Siikaisten yhtenäiskoulussa esiopetuksessa olevien oppilaiden esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on järjestetty avoimen varhaiskasvatuksen periaatteita noudattaen koulupäivisin klo 6.00–9.00 ja 13.00–17.00 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä, kesäkuussa lasten kesäkerhon yhteydessä ja muina aikoina yhteistyössä päiväkodin kanssa. Muualla kuin päiväkodissa tapahtuneen toiminnan ohjaajina ovat toimineet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja vapaa-aikaohjaaja, ja henkilömitoitus on toteutettu varhaiskasvatuslain mukaisesti. Toiminta vastaa hyvin esiopetuksessa olevien lasten kehitystasoa, ja sekä huoltajat että lapset ovat olleet toimintaan tyytyväisiä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkensi (LSAVI/19290/2023) 14.12.2023 päivätyllä kirjeellään esiopetuksessa olevien hoidon järjestämistä koskevaa ohjeistusta niin, että lukuvuoden 2024–2025 alusta alkaen esiopetuksessa olevien oppilaiden huoltajille täytyy tarjota nykyisen palvelun lisäksi mahdollisuus valita myös varhaiskasvatuslain mukaisesti järjestetyt esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen palvelut. Lukuvuoden 2024–2025 alusta alkaen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa myös Päiväkoti Pikku-Santran 3–5-vuotiaiden ryhmässä, ja huoltajat valitsevat jommankumman vaihtoehdon oppilasta hoitoon ilmoitettaessa. Molemmat vaihtoehdot ovat maksuttomia, ja hoitoajat ovat molemmissa vaihtoehdoissa samoja.

• Paikkaa esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen voi hakea ns. jatkuvana hakuna. Toiminnan suunnittelun helpottamiseksi toivomme, että paikkaa haetaan jo esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen

Lisätiedot: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri,
044–7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi