Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetus

Siikaisten yhtenäiskoulu (esi- ja perusopetus)

Siikaisten yhtenäiskoulu on Pohjois-Satakunnassa luonnonläheisessä maaseutuympäristössä sijaitseva noin 120 oppilaan yksisarjainen yhtenäiskoulu, johon on keskitetty kaikki Siikaisten kunnan esi- ja perusopetus. Koulurakennukseen on tehty laaja peruskorjaus noin kymmen vuotta sitten. Koulun piha-alue muodostaa viihtyisän ja virikkeellisen oppimisympäristön, ja lisäksi koulun käytössä ovat sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat liikuntahalli, urheilukenttä ja jääkiekkokaukalot.

Osoitetiedot

  • Postiosoite: Kankaanpääntie 1A, 29810 Siikainen
  • Käyntiosoite Lauttijärventie 8

Henkilöstön yhteystiedot sivun alareunassa

Siikaisten yhtenäiskoulun Facebook (Siirtyy uudelle sivulle)
Siikaisten yhtenäiskoulun blogi (Siirtyy uudelle sivulle)

Esiopetus

Mitä on esiopetus

Esiopetus on lapselle oppivelvollisuuden alkua edeltävänä vuonna tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetus perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus kokeilla, innostua ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa lapsille tilaisuuksia  monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Edellä mainitut asiat ovat tärkeä osa lapsen kouluvalmiuksien kehitystä.

Esiopetuksen järjestäminen perustuu opetushallituksen antamiin esiopetussuunnitelman perusteisiin, joiden mukaan kunnat ovat laatineet paikalliset esiopetuksen opetussuunnitelmat ja toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutumisen turvaaminen koko maassa. Siikaisten kunnassa esiopetus järjestetään Siikaisten yhtenäiskoulussa.

Velvollisuus osallistua esiopetukseen tai saada esiopetusta

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varsinainen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa, ja lapsen huoltajien on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Maksuton koulukuljetus esiopetukseen

Siikaisten kunta järjestää esikoululaisille koulumatkan pituuden perusteella maksuttoman koulukuljetuksen niin, ettei omatoimisesti kuljettava matkan osuus ylitä yhtä kilometriä. Koulumatkan pituuden perusteella myönnettävää maksutonta koulukuljetusta ei tarvitse anoa.

Huoltajat voivat anoa hyvinvointilautakunnalta maksutonta koulukuljetusta edellä mainittua lyhyemmälle koulumatkalle tai sen osalle, jos se muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä. Ilmoittautumisajasta tiedotetaan lukuvuosittain erikseen.

Esiopetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat

Perusopetus

Mitä on perusopetus

Suomalainen perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetus perustuu perusopetuslakiin ja asetukseen, ja sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Perusopetus toteutetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden ja niihin pohjautuvien paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhtenäinen lainsäädäntö ja valtakunnalliset suunnitelmat edistävät koulutuksen tasa-arvon toteutumista koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat tarkemmin opetusta ja koulutyötä ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Siikaisten kunnassa perusopetus järjestetään Siikaisten yhtenäiskoulussa.

Maksuton koulukuljetus esiopetukseen

Siikaisten kunta järjestää vuosiluokkien 1 – 9 oppilaille koulumatkan pituuden perusteella maksuttoman koulukuljetuksen niin, ettei omatoimisesti kuljettava matka osuus ylitä kahta kilometriä. Koulumatkan pituuden perusteella myönnettävää maksutonta koulukuljetusta ei tarvitse anoa.

Huoltajat voivat anoa hyvinvointilautakunnalta maksutonta koulukuljetusta edellä mainittua lyhyemmälle koulumatkalle tai sen osalle, jos se muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittaudutaan joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella. Ilmoittautumisajasta tiedotetaan lukuvuosittain erikseen.

Jos oppilas on jo aloittanut perusopetuksessa jossakin muussa koulussa ja siirtyy Siikaisten yhtenäiskouluun,  oppilastiedot toimitetaan koululle sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Edellä mainittujen lomakkeiden linkit löytyvät alta.

Perusopetusta koskevat suunnitelmat

Siikaisten yhtenäiskoulun henkilökunnan yhteystiedot

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Jari Tuuri
jari.tuuri(at)siikainen.fi
044-7201 041

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)edu.siikainen.fi

  • Opettajat

– Harju Sanna | luokanopettaja | 044-7201 014
– Junnila Elina | erityisluokanopettaja | 044-7201 044
– Kalliomäki Kirsi-Marja | erityisluokanopettaja | 044-7201 049
– Kivimäki Marle | matemaattisten aineiden lehtori | 044-7201 019
– Koivisto Tarja | luokanopettaja | 044-7201 045
– Korhonen Pekka | luokanopettaja | 044-7201 011
– Korhonen Satu | luokanopettaja | 044-7201 016
– Laine Elisa | historian lehtori | 044-7201 015
– Marttila Timo | luokanopettaja | 044-7201 018
– Norrgård Sari | luokanopettaja | 044-7201 043
– Pulkkinen Maaria | englannin ja saksan kielen lehtori | 044-7201 046
– Tuuri Heini | erityisopettaja | 044-7201 075
– Viitaniemi Sanna-Mari | luokanopettaja | 044-7201 048
– Opettajan Sijaiset | opettajan sijaisena toimivan puhelin | 044-7201 027

 

  • Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

– Alakangas Jaana | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 095
– Lammi Tarja | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 094
– Rajala Johanna | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 042
– Sengström Teresa | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 050
– Viljanen Sari | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 027
– Viljanen Teija | koulunkäynninohjaaja | 044-7201 017
– Aamu- ja iltapäivätoiminta (yhteinen) | 044-7201 060

 

  • Laitoshuoltajat

– Hirsimäki Minna | laitoshuoltaja | 044-7201 068
– Siikilä Kirsi | laitoshuoltaja | 044-7201 059

Ota yhteyttä

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä ja kerro meille kuinka voimme auttaa.

11 + 10 =

Haku