Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuden alkaminen

•Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lukuvuoden 2024–2025 alussa yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat vuonna 2017 syntyneet lapset.

•Huoltajat voivat myös anoa hyvinvointilautakunnalta lapselle oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen anomusten jättämisestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.

•Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin.

Perusopetuksen järjestämispaikka

•Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, jossa perusopetusta annetaan vuosiluokille 1–9 mukaan lukien eriytetty erityisopetus.

Ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen

•Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden 2024–2025 alusta tai jos oppilas on oppivelvollinen ja hän asuu Siikaisissa, mutta hän ei ole aikaisemmin käynyt koulua Siikaisten yhtenäiskoulussa.

•Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen tehdään sähköisellälomakkeella tai vaihtoehtoisesti lomake tulostamalla, täyttämällä ja toimittamalla Kunnantuvalle, Kankaanpääntie 1 a 29810 Siikainen .

Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa ja ilmoitukset ottaa vastaan hallintosihteeri Eveliina Levula, 044-7201 051, eveliina.levula@siikainen.fi.

•Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset koulukuljetusjärjestelyt.

•Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.5.2024 mennessä.

•Jos oppilaan asuinkunta on muu kuin Siikainen, huoltajat voivat anoa hyvinvointilautakunnalle osoitetulla anomuksella hänelle koulupaikkaa Siikaisten yhtenäiskoulusta.

Lisätiedot: Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, 044–7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi