Siirry sisältöön

TIEDOTE

Siikaisten kunta ja Siikaisten yrittäjät ry ovat solmineet 13.11.2023 elinvoimalupauksen, jolla yhdessä pyritään edistämään alueen yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta.

Lupauksen allekirjoittivat Siikaisten kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto ja Siikaisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sanna Herttua-Laiho. Mukana tilaisuudessa oli Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kari Varis.

Lupauksessa on määritelty viisi painopistealuetta, joita edistämällä halutaan konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja samalla vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien kesken.

Elinvoimalupauksen painopistealueet ovat

1. Toimiva vuoropuhelu

Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Yhdessä Yrittäjien edustajien kanssa sovitaan vuoropuhelun keinoista.

2. Sujuva kaavoitus- ja lupaprosessi

Lupaprosessien- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näke­mykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.

3. Yrittäjämyönteiset hankinnat

Kunta kartoittaa markkinat ennen jokaista hankintaa, sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kunta pyrkii jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, mikä mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.

4. Yritysvaikutusten arviointi

Päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Tukena yritysvaikutusten arvioinnissa käytetään Suomen Yrittäjien laatimaa käsikirjaa.

5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen

Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta.

Kuvassa Heli Kaskiluoto, Sanna Herttua-Laiho ja Kari Varis