Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 28.2.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Santakankaan tuuli- ja aurinkovoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tuuliaurinkovoimalasiikainenYVA.